ferdig miljøhus bygget som totalprosjekt av jamo entreprenør

Vi bygger og rehabiliterer etter miljøhusstandard

Jamo Entreprenør har de siste årene satt opp flere spesialhus med fokus på miljø og bærekraft, og dette er noe vi tror og håper at vi vil gjøre mer av i tiden fremover.

Vi har opparbeidet oss mye erfaring og kompetanse på dette feltet, og kan både bygge nye eller rehabilitere eksisterende boliger så de oppfyller kravene til miljøhus. 

 

Er du interessert i å miljøeffektivisere din bolig eller bygge nytt miljøhus på Øvre Romerike? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!


Økende interesse for miljøvennlige hus

Interessen for å leve mer miljøvennlig har de siste årene økt enormt, og vi blir stadig mer opptatt av å gjøre boligene våre mer bærekraftige. Vi ser en økende etterspørsel etter såkalte miljøhus, og tror dette bare vil bli mer vanlig i årene som kommer. Det finnes ulike typer miljøhus. Mange velger å bygge såkalte passivhus, der formålet er å legge til rette for at det brukes så lite energi som mulig. Vi har valgt å bygge opp kompetansen vår på aktivhus, som bygger på en mer helhetlig miljøvennlig tankegang. Her ligger fokus på både et godt inneklima, bruk av miljøvennlige, naturlige materialer og å minske boligens co₂-utslipp.


Naturlige materialer med lav miljøbelastning

Når det bygges aktivhus, må man være svært bevisst på hvilke materialer man velger. Husene er som regel kompakte og det brukes mye treverk – gjerne en solid konstruksjon av tømmer og mye massivtre, samt trefiberisolasjon fremfor vanlig isolasjon. Samtidig unngås all bruk av materialer med olje, plast og kjemikalier. Det legges vekt på å skape et godt inneklima med naturlig ventilasjon, der huset og treverket puster uten at det går på bekostning av husvarme og bokomfort. Oppvarming skjer gjerne med solenergi og bruk av vedovn.


Vi bygger miljøhus i samarbeid med arkitekt

Å bo og leve miljøvennlig skal ikke bety at du ikke kan skape din egen drømmebolig. Vi samarbeider med en arkitekt, som i likhet med oss har mye erfaring med miljøhus og miljøvennlige løsninger. Arkitekten kan tegne og utforme løsninger som både er forenlig med ønsker og behov knyttet til bruk av boligen og som baserer seg på kriteriene for miljøhus. Typisk for arkitekttegnede aktivhus er spennende og nyskapende arkitektur og utstrakt bruk av vindusflater. Dette gir mye lys og utsyn, og muligheten for god luftsirkulasjon store deler av året. 

 

Ofte kan det virke som om det er mye å sette seg inn i dersom man ønsker å få bygget et miljøhus. Det trenger det heldigvis ikke å være. Det viktigste er at du finner en entreprenør eller annen fagperson med erfaring og ekspertise på feltet. Vi hjelper deg gjerne med å finne løsninger som oppfyller kravene og kriteriene som stilles til aktivhus på Øvre Romerike.


Høy kompetanse på miljøvennlige løsninger

Enten du ønsker å bo i en bolig som oppfyller kravene til et aktivhus eller ikke, hjelper vi deg gjerne med å gjøre boligen din mer miljø- og energieffektiv. Som en del av et rehabiliteringsoppdrag kan vi for eksempel skifte ut vinduer og dører, for høyere isolasjon og lavere u-verdi. Vi kan også etterisolere boligen, noe som vil bidra til å redusere varmetap og oppvarmingsbehov. 

 

I tillegg samarbeider vi blant annet med elektrikere med høy kompetanse på energieffektivisering av bolig, som kan hjelpe deg med å kutte strømforbruket med smarte elektroinstallasjoner. 


Kontakt oss for en hyggelig samtale

Jamo Entreprenør tar byggeoppdrag som totalentreprenør på Øvre Romerike. Vi har spesialisert oss på både nybygg, renovering og rehabilitering av bolig og næringsbygg. Nybygg setter vi ofte opp i samarbeid med Jamo Eiendomsutvikling.

 

Enten du trenger mer plass, et helt nytt hjem eller vil oppgradere, modernisere og energieffektivisere eksisterende bolig – vi hjelper deg hele veien mot drømmeboligen. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat eller for å avtale befaring.