Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger om privatkunder og kontaktpersoner som registreres hos JAMO Entreprenør AS.


Privatkunder

JAMO Entreprenør AS behandler opplysninger om privatkunder basert på avtale/kontrakt med kunden, samt oppfyllelse av rettslige forpliktelser. 


Kontakten består i å følge opp tilbud, bestillinger og leveranser eller for å gjennomføre tiltak på kundens anmodning før en avtaleinngåelse. I tillegg til navn behandler vi alminnelige opplysninger, som adresse, telefonnummer og epostadresse. I enkelte tilfeller gjennomføres en kredittsjekk. 

Behandlingen av opplysningene er knyttet til privatkunden som oppdragsgiver og ikke til personens privatliv. Vi lagrer og utleverer opplysninger der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven, og der hvor byggesaken krever personopplysninger. For å utføre avtalte leveranser kan det også være nødvendig å utlevere kundens kontaktopplysninger til underleverandører. Vi lagrer opplysninger også for å dokumentere at vi har oppfylt forpliktelser etter lov og avtale, etter at de er oppfylt. 

Det er frivillig for privatkunder om de vil gi oss kontaktopplysninger, men som oftest er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Vi skal slette opplysninger om privatkunde når kundeforholdet er avsluttet. Kundeforholdet anses som opphørt når: 

  • alle kontraktsforpliktelser/rettigheter er oppfylt 
  • garantitid er utløpt 
  • reklamasjonstid er utløpt 
  • rettslige forpliktelser er oppfylt 
  • det ikke foreligger avtale om videre oppfølging, som f.eks. vedlikeholdsavtale 

Opplysningene i forhold til overnevnte vil som hovedregel lagres i 10 år. Vi kan likevel lagre opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli nødvendig med dokumentasjon av den kontakten vi har hatt med kunden. Dette i forbindelse med rettigheter eller forpliktelser i avtaleforholdet med privatkunden. Data og dokumentasjon tilknyttet det aktuelle prosjektet så som kontrakter, tegninger, osv. kan beholdes på ubestemt tid etter at personopplysninger er fjernet.


Kundens rettigheter

En privatkunde kan når som helst melde fra om endringer i sine kontaktopplysninger og be om at de redigeres eller slettes. Kunden kan også når som helst be om å få innsyn i sine registrerte personopplysninger.


Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er JAMO Entreprenør AS (org. nr. 920 053 572). Vår postadresse er postboks 22, 2081 Eidsvoll. Du kan også kontakte oss pr e-post morten@jamobygg.no eller telefon 92013717. Dersom din henvendelse ikke tas til følge, og du fremdeles mener at personopplysningene dine er behandlet på en måte som bryter med norske forskrifter, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet, www.datatilsynet.no.


KONTAKTPERSONER HOS PROFFKUNDER OG LEVERANDØRER 

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos proffkunder og leverandører basert på interesseavveining. JAMO Entreprenør AS har behov for å holde kontakt for å følge opp tilbud, bestillinger og leveranser overfor kontaktpersonens arbeidsgiver. I tillegg til navn behandler vi opplysninger som arbeidsgiver, kontoradresse, telefonnummer og epostadresse. Omfanget av opplysningene er begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til personens arbeidsgiver og ikke til kontaktpersonens privatliv. 

Vi lagrer og utleverer opplysninger der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Vi lagrer opplysninger også for å dokumentere at vi har oppfylt forpliktelser etter lov og avtale, etter at de er oppfylt. 

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre vil kilde som regel være kontaktpersonens arbeidsgiver. 


JAMO Entreprenør AS skal slette personopplysningene når vi blir kjent med at kontaktpersonen har sluttet hos kunden/leverandøren, eller at disse har utpekt en ny kontaktperson. Det samme gjelder når leverandør- eller kundeforholdet er avsluttet. 


Kundeforholdet anses som opphørt når: 

  • alle kontraktsforpliktelser/rettigheter er oppfylt 
  • garantitid er utløpt 
  • reklamasjonstid er utløpt 
  • rettslige forpliktelser er oppfylt 
  • det ikke foreligger avtale om videre oppfølging, som f.eks. vedlikeholdsavtale 

Opplysningene i forhold til overnevnte vil som hovedregel lagres i maksimum 10 år. Vi kan allikevel lagre opplysninger hvis vi mener det kan bli nødvendig med dokumentasjon om den kontakten vi har hatt med kontaktpersonen. I proff-forhold hvor kontraktsparten er bedriftskunde, gjelder sletting kun personopplysninger knyttet til kontaktperson hos bedriftskunden. Opplysninger om bedriften (kontaktpersonens arbeidsgiver), samt data og dokumentasjon tilknyttet det aktuelle prosjektet kan beholdes på ubestemt tid etter at personopplysninger er fjernet. 


Kontaktpersonens rettigheter 

Kontaktpersonen kan når som helst melde fra om endringer i sine kontaktopplysninger og be om at de redigeres eller slettes. Kontaktpersonen kan også når som helst be om å få innsyn i sine registrerte personopplysninger. 


Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon 

Behandlingsansvarlig er JAMO Entreprenør AS (org. Nr.920 053 572). Vår postadresse er Postboks 22, 2981 Eidsvoll. Du kan også kontakte oss pr e-post morten@jamobygg.no eller telefon 92013717. Dersom din henvendelse ikke tas til følge, og du fremdeles mener at personopplysningene dine er behandlet på en måte som bryter med norske forskrifter, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet, www.datatilsynet.no.

Til hovedsiden