Tilbygg

Mer plass i eksisterende bolig

Ønsker du å utvide boligen din? Hvis du trenger mer plass, men ikke ønsker å flytte på deg kan et tilbygg være et godt alternativ.

 

Når du bygger et tilbygg, bygger du på boligen ut fra eksisterende bygningsmasse på samme plan. Det kan være en ny del av huset eller en hybel i tilknytning til eksisterende boligmasse, et ekstra soverom, utvidelse av stuen eller andre deler av huset ditt. 

 

Vi hjelper deg med søknadsprosessen

Dersom du ønsker å bygge på egen bolig, vil det lønne seg å ta kontakt med en kompetent byggentreprenør. Byggentreprenøren har høy byggteknisk kompetanse og sørger for at du får et tilbygg av høy kvalitet, som du vil ha glede av i lang tid. 

 

En fagperson vil også ha oversikt over gjeldende lovverk og kunnskap og kompetanse rundt søknadsplikt og ansvarsrett. Da tilbygget endrer boligens grunnflate (bebygd areal), vil det i noen tilfeller være nødvendig å søke til kommunen på forhånd. Lar du oss sette opp tilbygget ditt, kan vi håndtere en eventuell søknadsprosess for deg, og gi deg gode råd og anbefalinger underveis. 


Dersom tilbygget er mindre enn 15 kvadratmeter og ikke skal brukes til varig opphold, kan du i mange tilfeller bygge helt uten godkjenning fra kommunen. Eksempler er en terrasse, en sykkelbod eller et tak over inngangsparti. Skal du derimot bygge et nytt soverom eller en spisestue, må dette godkjennes i forkant.

 

Det finnes en rekke reguleringer som vil spille inn når du skal søke om å få bygge på boligen, blant annet:

  • Boligens historie og arkitektur
  • Krav til isolasjon og etterisolering
  • Eventuelle innvendinger fra naboer som berøres

Vi har god kontroll på lover og reguleringer, og bistår deg gjerne i prosessen med å få oppført et tilbygg til huset ditt. Vi hjelper deg med å finne ut av regelverket.


Forskjell på tilbygg og påbygg

Både tilbygg og påbygg innebærer en utvidelse av eksisterende byggemasse. Forskjellen er at mens tilbygget bygges på samme plan som øvrig bebyggelse, plasseres påbygget oppå eksisterende konstruksjon. Ettersom det bygges i høyden får du ikke en endring i bygningens bebygde areal, men bruksarealet vil likevel øke. Eksempler på påbygg kan være bygging av ekstra etasje, takterrasse eller en takark.

 

Skal du utføre påbygg må du søke og få godkjennelse hos kommunen.

 

Vi hjelper deg også med påbygg. Les mer om dette her.


Ønsker du å bygge ut boligen din?

Jamo Entreprenør AS har ansatte med over 25 års erfaring med håndverk og utførelse av store og små byggeprosjekter. Vi har fokus på kvalitet og god utførelse av den minste detalj. Vårt firma har kompetanse til å innfri og kontrollere byggekrav for å tilfredsstille kravene til kvalitetssikring. Vi etterstreber alltid et godt sluttresultat og fornøyde kunder.


Vi kommer gjerne på befaring for å gjøre en vurdering av din eiendom. Da kan vi også gi deg et estimat på hva ditt byggeprosjekt vil koste.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat! Vi kan hjelpe dere med å utvide boligen!